A közlekedési szegénység fogalma a munka és az alapvető szociális szolgáltatások eléréséhez szükséges közlekedés lehetőségének a hiányát jelenti. Akkor beszélünk közlekedési szegénységről, ha a közlekedés eszközei nem hozzáférhetőek, túl sok időt vagy pénzt vesz igénybe az érintettek életében az utazás, vagy túl nagy kockázattal jár, nem biztonságos.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738181/EPRS_ATA(2022)738181_EN.pdf

A közlekedési szegénység Magyarországon is jelen van: egyes hátrányos helyzetű régiókban a buszok, vonatok nagyon ritkán járnak, nem teszik lehetővé a munkahelyre, iskolába történő rendszeres ingázást. A szegénységben élők számára az autó fenntartása gyakran nem opció, gyakran a tömegközlekedés kifizetése is nehézséget okoz. Sőt, sok család számára egy kerékpár megvásárlása is szinte lehetetlen, pedig akár átmenetileg, akár hosszabb távra jó megoldás lenne. Egyes esetekben a munkáltatók gondoskodnak alkalmazottaik szállításáról bérelt buszokkal, kisbuszokkal, de ezek sokszor nagyon drágák a munkavállalók lehetőségeihez képest.
Arló lakosságának nagyrésze küzd a munkába jutás nehézségeivel. Ennek összetett okai vannak, de fontos része a problémának az, hogy helyben nagyon kevés a munkalehetőség, a munkába állást pedig megnehezíti, ha meg kell oldani az ehhez szükséges utazást. A biciklizésre való átálláshoz viszont nem mindig elég, ha van hozzáférhető bicikli. Meg kell tanulni biztonságosan kerékpározni, meg kell, hogy legyenek a szerelés, karbantartás feltételei és az ehhez szükséges tudás.
Az Elfogadlak Alapítvány Arlón sokféle módon segíti a szegénységből való kiemelkedést: tanodát tartanak fenn, sportolni, táncolni tanítják a helyi gyerekeket, segítik a helyi iskola munkáját, ösztöndíjakat biztosítanak a továbbtanulóknak, kirándulásokkal, táborokkal fogják össze a közösséget. Ennek a munkának része a kerékpározás népszerűsítése is, a helyi fiatalok számára kerékpártúrákat szerveznek.

Adománygyűjtő akciónkkal egyrészt azt szeretnénk lehetővé tenni, hogy további kerékpárokat szerezzenek be a helyiek számára, másrészt azt, hogy egy tanműhelyt rendezzenek be számukra. Így aztán kis összegű adomány is nagy segítséget jelent, hiszen néhány ezer forintból már egy villáskulcsot lehet venni, néhány tízezer forintból már összejön egy-egy használt bicikli, ami egy család számára lehetővé teszi a munkába vagy iskolába járást.

Túránk során kb. 1300 kilométert teszünk meg, szeretnénk ennek az ezerszeresét, kb 1 300 000 forintot összegyűjteni erre a célra. Az adományok teljes összege az alapítványt támogatja, Szoki és Andris saját költségükön utaznak és tekernek, legfeljebb szállást, ételt-italt fogadnak el útjuk során.

Az adományokat közvetlenül az Elfogadlak Alapítvány számlájára várjuk: K&H Bank 10201006-50213269

Adó 1%

IBAN HU19 10201006 50213269 00000000
BIC OKHBHUHB

Kérjük, a közleményben tüntessék fel a “Cargo for Arló” projektet!